ALGEMENE VOORWAARDEN

U geeft zich op als lid van 040FIT. Het is u bekend dat de gekozen lidmaatschapsduur standaard 12 maanden beslaat, tenzij anders vermeld. De 12 maanden vangen aan vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschapscontract. Lidmaatschappen worden na afloop van de looptijd omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan de vestiging waar u uzelf inschrijft, respectievelijk 040FIT Geldrop BV, 040FIT Heeze BV, 040FIT Deurne , 040FIT Best, 040FIT Valkenswaard BV, 040FIT Asten en 040FIT Nederweert om doorlopend incasso opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 040FIT. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van 040FIT en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch!
Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand.

– Opzeggen kan persoonlijk bij 040FIT

– Na opzegging zal 040FIT de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren.

– U dient zelf zorg te dragen voor een probleemloze betaling.

– Indien 040FIT twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

– Na inschrijving dient u de 1ste training altijd een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald.

– Het abonnement pauzeren is alleen mogelijk met een bewijs van blessure, het abonnement kan gepauzeerd worden met een
maximum van 3 maanden. Een pauzering kan alleen worden aangevraagd via www.040fit.nl/blessure-pauzeren. Bent u na 3 maanden nog steeds niet in staat om te sporten, dan dient u opnieuw een online aanvraag te doen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor.

– 040FIT is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van 040FIT. 040FIT kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

– Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijden gewijzigd worden. 040FIT behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 7%.

– De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van 040FIT gebruikt.

–  Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent.

– Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website: www.040fit.nl/privacyverklaring

– Bij vooruitbetaling van een abonnement zal na de periode het abonnement automatisch omgezet worden naar een maandelijks incasso.

– De kluisjes die u bij ons kunt gebruiken dienen gesloten te worden met een eigen hangslotje. Een hangslotje kunt u zelf meenemen of kopen bij ons aan de balie. Wanneer er na sluitingstijd een hangslotje blijft hangen zijn wij genoodzaakt uit veiligheidsoverwegingen deze open te knippen.

– Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden! Uw pas is dus strikt persoonlijk.

– Bij alle 040FIT vestigingen is voor jouw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen.

– Jeugd met een “Jeugdfitness abonnement 12 t/m 15 jaar” mogen trainen op bemande tijden (de tijden dat er een instructeur aanwezig is). Buiten de bemande tijden trainen is niet toegestaan en tijdens deze tijden zal inchecken met de 040FIT klantenpas niet mogelijk zijn.

– Sporters jonger dan 16 jaar dienen zich in te schrijven aan de balie van 040FIT onder begeleiding van een ouder/verzorger. De ouder/verzorger is tevens de bankrekeninghouder en dient te tekenen voor de overeenkomst welke wordt aangegaan.

 

Jeugdabonnement

Kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar zijn verplicht een jeugd abonnement af te sluiten. Dit abonnement kan alleen afgesloten worden op de club met bijzijn van ouder / verzorger voor ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst. Om de veiligheid te waarborgen is trainen alleen toegestaan binnen bepaalde tijden. Aan de balie kunt u vragen naar deze en de overige voorwaarden van het jeugd abonnement. Ook bij online afsluiten van een abonnement wordt u op deze voorwaarden gewezen. Wanneer op één van onze clubs blijkt dat er een online inschrijving is gedaan voor iemand met bovenstaande leeftijd, is het personeel altijd gemachtigd het abonnement per direct om te zetten naar een jeugdabonnement, mits overeengekomen met de klant, of het abonnement per direct te ontbinden.

 

Trainen tijdens onbemande uren

Mogelijk dat op uw vestiging van 040FIT getraind kan worden buiten bemande uren. Wanneer u tijdens onbemande uren traint adviseren wij u een key cord met alarm melder te dragen; Wanneer u tijdens onbemande uren een onechte alarmmelding doet door de nooddeur te openen of de alarmknop op de key cord te gebruiken brengen we 135,- euro in rekening voor het opvolgen van de alarmmelding; Het is niet toegestaan tijdens onbemande uren onbevoegden of iemand die geen lid is binnen te laten of toegang tot 040FIT te verschaffen. Eventuele schade, in welke vorm dan ook, bij overtreding van deze regel zal op het lid verhaald worden. Gebruik maken van trainen buiten bemande uren kan alleen op de club waar het lidmaatschapsovereenkomst is aangegaan.

HUISREGELS

– Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van 040FIT!;

– De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;

– Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;

– Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;

– Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;

– Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten;

– Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapspas mee te nemen;

– Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van 040FIT!;

– Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;

– Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers;

– Gelieve na het sporten geen kluisje bezet houden, de hangsloten die blijven hangen worden aan het einde van de dag verwijderd;

– Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;

– Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;

– Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;

– Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen;

– Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;

– Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;

– Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;

– Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij 040FIT worden niet getolereerd en;

– Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie;

Bij het niet naleven van de huisregels behoudt 040FIT zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

Bij het niet naleven van de huisregels behoudt 040FIT! zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.