Direct inschrijven
Klik hier

Algemene voorwaarden - 040FIT!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan de vestiging waar u uzelf inschrijft, respectievelijk 040FIT! Geldrop BV met incassant ID NL37ZZZ544392800000, 040FIT! Heeze BV met incassant ID NL70ZZZ648993060000, 040FIT! Boxtel BV met incassant ID NL67ZZZ638288200000, 040FIT! Deurne BV met incassant ID NL65ZZZ654580360000, 040FIT! Valkenswaard BV met incassant ID NL61ZZZ667937340000 om doorlopend incasso opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 040FIT!. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van 040FIT! en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch!

Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand.

– Opzeggen kan persoonlijk bij 040FIT! of via de volgende weblink: www.040fit.nl/abonnement-stopzetten

– Na opzegging zal 040FIT! de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren.

– U dient zelf zorg te dragen voor een probleemloze betaling.

– Indien 040FIT! twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

– Na inschrijving dient u de 1ste training altijd een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald.

– Het abonnement pauzeren is alleen mogelijk met een geldige doktersverklaring, het abonnement kan gepauzeerd worden met een maximum van 3 maanden. Een pauzering kan alleen worden aangevraagd via www.040fit.nl/blessure-pauzeren Bent u na 3 maanden nog steeds niet in staat om te sporten, dan dient u opnieuw een online aanvraag te doen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor.

– 040FIT! is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van 040FIT!. 040FIT! kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

– Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijden gewijzigd worden. 040FIT! behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 7%.

– De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van 040FIT! gebruikt.

– De Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat daar rekening mee kan worden gehouden bij uw begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleend.

– Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website: www.040fit.nl

– Bij vooruitbetaling van een 3, 12 of 18 maanden abonnement zal na de periode het abonnement automatisch omgezet worden naar een maandelijkse incasso.

– De kluisjes die u bij ons kunt gebruiken dienen gesloten te worden met een eigen hangslotje. Een hangslotje kunt u zelf meenemen of kopen bij ons aan de balie. Wanneer er na sluitingstijd een hangslotje blijft hangen zijn wij genoodzaakt uit veiligheidsoverwegingen deze open te knippen.

– Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden! Uw pas is dus strikt persoonlijk.

– Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 1 jaar, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als het inschrijfgeld. In geval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden her berekend op basis van een lidmaatschap met kortere termijn.

– Bij alle 040FIT! vestigingen is voor jouw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen.

HUISREGELS

– Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van 040FIT!;

– De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;

– Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;

– Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;

– Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;

– Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten;

– Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapspas mee te nemen;

– Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van 040FIT!;

– Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;

– Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers;

– Gelieve na het sporten geen kluisje bezet houden, de hangsloten die blijven hangen worden aan het einde van de dag verwijderd;

– Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;

– Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;

– Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;

– Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen;

– Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;

– Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;

– Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;

– Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij 040FIT! worden niet getolereerd en;

– Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie;

Bij het niet naleven van de huisregels behoudt 040FIT! zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

Bij het niet naleven van de huisregels behoudt 040FIT! zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.