Direct inschrijven
Klik hier

Algemene voorwaarden Deelname 040FIT! Obstacle Run - 040FIT!

 1. De deelnemer dient minimaal 16 jaar te zijn om aan het evenement mee te kunnen doen. Tenzij anders bepaald door de organisator.
 2. De deelnemer dient het inschrijf formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
 3. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 4. De organisator van het evenement kan tijden, datum en of locatie ten alle tijden wijzigen.
 5. Door overmacht van extreem weer of andere bijzondere externe invloeden mag de organisator het evenement annuleren.
 6. Mocht het onverhoopt voorkomen dat het evenement niet door kan gaan is de organisator niet aansprakelijk voor de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.
 7. Deelname aan het evenement is geheel voor eigen risico en de organisator kan niet hiervoor aansprakelijk worden gesteld in welke vorm dan ook.
 8. Diefstal en of schade aan persoonlijke eigendommen is geheel op eigen risico.
 9. U dient zelf voldoende verzekerd te zijn bij uw eigen zorgaanbieder, dit is geheel op eigen risico.
 10. Alle informatie en beeldmateriaal die voor, tijdens en na dit evenement gemaakt zijn, zijn eigendom van de organisator en mogen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden.
 11. De persoonlijke gegevens die ingevuld zijn op het inschrijfformulier zijn vertrouwelijk voor de organisator en worden niet verspreid aan derden.
 12. Indien u niet betaald heeft is uw e-ticket niet geldig en kunt u dus niet mee doen met het evenement.
 13. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.